РАШКИН
ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ
КПРФ
Дата избрания: 18.09.2016